Διαδικτυακοί ιστότοποι παροχής πολεοδομικών δεδομένων και πληροφοριών

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Δημόσια δεδομένα - Ανοικτά δεδομένα
Δήμος Αλεξανδρούπολης: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για τη θέαση μεταξύ άλλων οδικού δικτύου και διευθύνσεων, οικοδομικών τετραγώνων και κτιρίων, διαταγμάτων και αποφάσεων, θέσεων οικισμών, θέαση δορυφορικής εικόνας του Δήμου.
Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης : Πολεοδομικά δεδομένα και διατάγματα, όροι δόμησης
Δήμος Αχαρνών: Εφαρμογή θέασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Οικοδομικών Τετραγώνων και Πράξεων Εφαρμογής
Δήμος Βόλου: Διαδραστικός χάρτης Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης: Υπηρεσία "Πολεοδομία" για τη θέαση και αναζήτηση μεταξύ άλλων Οικοδομικών τετραγώνων, Χρήσεων γης, Τομέων όρων δόμησης, Πολεοδομικών ενοτήτων
Δήμος Θεσσαλονίκης: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με διαδικτυακή Υπηρεσία θέασης-απεικόνισης, εξεύρεσης, τηλεφόρτωσης των ψηφιακών γεωχωρικών χαρτογραφικών δεδομένων μεταξύ των οποίων Ρυμοτομικά διατάγματα, Πράξεις Τακτοποίησης και Εφαρμογής, Χρήσεις Γης
Δήμος Καλαμαριάς: χάρτης Πολεοδομικών Δεδομένων
Δήμος Καλλιθέας: Υπηρεσία Θέασης πολεοδομικών δεδομένων (ρυμοτομικό σχέδιο, χρήσεις γης, όροι δόμησης και διατάγματα ρυμοτομίας
Δήμος Κοζάνης: Εφαρμογή GIS Online η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Οικοδομικά τετράγωνα και Χρήσεις
Δήμος Λαμιέων: Η δικτυακή πύλη της πολεοδομικής εφαρμογής έχει ως στόχο να παράσχει πληροφόρηση (Ελληνικά, Αγγλικά) σχετικά με τα πολεοδομικά και χωροταξικά δεδομένα του Δήμου Λαμιέων καθώς και τους όρους δόμησης και τις επιτρεπτές χρήσης γης. Επίσης μέσα από την δικτυακή πύλη ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε όλα τα ρυμοτομικά διατάγματα και σχέδια τα οποία ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου.
Δήμος Λαρισαίων: Υπηρεσία webGIS με πολεοδομική πληροφορία, η οποία περιλαμβάνει: Ρυμοτομικές γραμμές, Οικοδομικά τετράγωνα, Ονόματα δρόμων, Τοπογραφικές στάσεις, Οροι δόμησης, Λοιποί όροι Δόμησης, Τομείς Δόμησης, Ορια οικισμών, όρια Καλλικρατικού Δήμου Λαρισαίων, Τοπογραφική αποτύπωση εντός του σχεδίου πόλης, Σκαναρισμένα και ορθοαναγωγημένα σχέδια εγκεκριμένων πινακίδων, Χρήσεις οικοδομικών τετραγώνων, Εγκεκριμένες χρήσεις γης, Ορια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
Δήμος Μονεμβασιάς: Σχέδια πόλης και επεκτάσεις / αναθεωρήσεις (σαρωμένες πινακίδες σε pdf) και όρια οικισμών (ΦΕΚ και σκαριφήματα σε pdf)
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη: Διαδικτυακή Εφαρμογή Πολεοδομικών Δεδομένων με αναζήτηση Πολεοδομικών Δεδομένων, Τεχνικών Εκθέσεων, Διαγραμμάτων Εφαρμογής, Διαγραμμάτων κάλυψης, Όρων Δόμησης κλπ ανά οικοδομικό τετράγωνο.
Δήμος Πατρέων: Εφαρμογή Web με γενικές πολεοδομικές πληροφορίες
Δήμος Πειραιά: Υπηρεσία θέασης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, Τροποποιήσεων και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, διαγραμμάτων εφαρμογής, εγκεκριμένων χρήσεων ΓΠΣ
Δήμος Ρεθύμνης: Εφαρμογή αναζήτησης και θέασης Σχεδίου Πόλης (ρυμοτομίας, χρήσεων, όρων δόμησης, διαταγμάτων και τροποποιήσεων)
Δήμος Ρόδου: Παροχή πληροφοριών μεταξύ των οποίων Οικοδομικά Τετράγωνα, περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου, Χρήσεις γης ανά Οικοδομικό Τετράγωνο, συντελεστές δόμησης ανά Οικοδομικό Τετράγωνο, διατηρητέα κτίρια.
Δήμος Χαλανδρίου: : Υπηρεσία Θέασης γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των οποίων Σχέδιο Πόλης - ΦΕΚ Ένταξης Δήμου Χαλανδρίου, Οικοδομικά Τετράγωνα, Πολεοδομικές Ενότητες, Κοινόχρηστοι χώροι, Περιοχές Εκτός Σχεδίου, Χρήσεις Γης
Δήμος Χανίων: : Εφαρμογή θέασης πολεοδομικών δεδομένων όπως οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, αρίθμηση Ο.Τ., με υπόβαθρο τα γεωτεμάχια και το οδικό δίκτυο σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι οικοδομικές/ρυμοτομικές γραμμές είναι ενημερωμένες ως προς τις τροποποιήσεις του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων και των Επεκτάσεων αυτού και η εφαρμογή τους έγινε προσεγγιστικά. Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς του του κάθε Ο.Τ., οικόπεδου ή σημείου, τους όρους δόμησης, τα ΦΕΚ και τέλος, όλα τα σχετιζόμενα φύλλα χάρτη (εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, πράξεις εφαρμογής, Γ.Π.Σ., χάρτες 1:1000, κ.τ.λ.)
Δήμος Αγίας Παρασκευής